Wpływ LTE na Cyfrową Telewizje Naziemną

 

     System nadawczy w Polsce bardzo szybko się rozwija zaraz po zakończeniu cyfryzacji telewizji przyszła pora na sieć komórkową, a dokładniej o technologię internetu LTE  , z którym następuje rozwój tak zwanej dywidendy cyfrowej procesu, przez który wprowadza się w Unii Europejskiej specjalne warunki techniczne, według których pasmo 800MHz (kanały od 61-69, do tej pory zarezerwowane dla telewizji Naziemnej, odbierane i przekazywane do telewizorów oraz STB) zostanie zarezerwowane dla zaawansowanych usług telefonii komórkowej i Internetu mobilnego (LTE 800/4G). Użycie kanałów 61-69 przez usługi telefonii komórkowej Odpowiada, z jednej strony - harmonizacji poziomu europejskiego, a z drugiej - niskim kosztom implementacji (mniej telefonów komórkowych, większa penetracja i większe pokrycie). W roku 2014 połączenia telefonii komórkowej będą reprezentowały 80% wszystkich połączeń szerokopasmowych. To spektrum powinno zostać zharmonizowane w paśmie 800MHz, aby moc rozwijać maksymalny potencjał technologii LTE 800/4G i udostępniać społeczeństwu usługi, na które wciąż rośnie zapotrzebowanie.

    Proces uwolnienia dywidendy cyfrowej powinien zakończyć się w całej Europie przed 1 stycznia 2015 roku. Niektóre kraje ogłosiły już plany pozwalające zakończyć proces przed czasem. W Polsce wdrożenia usługi LTE 800/4G Możemy się spodziewać w 2014 roku. Podczas wyłączania telewizji analogowej kanał 60 i wyższe zostaną zwolnione, co narzuci konieczność użycia odpowiedniego sprzętu przystosowanego do nowych wymagań. Należy zauważyć, że w niektórych krajach, uwolnienie dywidendy cyfrowej napotyka na dodatkowe trudności, ponieważ proces wymaga przemieszczenia kanałów DVB-T, czego będzie trzeba dokonać w okresie przejściowym transmisji jednoczesnej oraz dostosowania instalacji odbiorczych.

   Takie planowanie przemieszczenia częstotliwości odpowiada środowiskowym planom działań publikowanych przez agencje regulacyjne każdego kraju. Dla instalatorów infrastruktur telekomunikacyjnych dywidenda cyfrowa oznacza wyzwanie, które jest tuż za rogiem. Televes, jako lider rynku, przygotował ofertę wszystkich niezbędnych produktów, a także zapewnia pomoc techniczną swoim instalatorom oraz dystrybutorom.

wpływ LTE na DVB - T

 

ZAKRES UHF

Pasmo UHF jest zajęte wyłącznie przez sygnały DVB-T. Jednakże, ta sytuacja zmieni się z powodu uwolnienia przestrzeni widma elektromagnetycznego pomiędzy kanałami 61 i 69 dla umieszczenia w niej usług szerokopasmowej telefonii komórkowej, tzw. sieci 4G.

ZAKRES LTE 800/4G

Dla usług LTE 800/4G rozważa się zarezerwowanie zakresu częstotliwości od 790 do 862 MHz. W przypadku wyboru systemu dupleksu częstotliwościowego (FDD), propozycja Europejskiej Konferencji Administracji Poczty i Telekomunikacji (CEPT) jest następująca: Wdrożenie LTE 800/4G zakłada istnienie szerokiego na 1MHz pasma ochronnego w stosunku do usług DVB-T, które mogą być umieszczone w zakresie pasma V.

By wykluczyć problemy związane z sygnałem LTE w paśmie telewizyjnym, należy odfiltrować sygnał niepożądany za pomocą fitra LTE, anteny z wbudowanym filtrem LTE, bądź za pomocą wzmacniacza selektywnie strojonego. 

 

Antena z filtrem LTE DAT HD

     Nowa Antena DAT HD BOSS 790 Televes

 • Antena specjalnie zaprojektowana do izolacji między pasmem przeznaczonym na LTE 800/4G (tzw. Dywidenda Cyfrowa) a pasmem telewizyjnym po dywidendzie. Ewolucja anteny DAT HD BOSS z trzema rzędami direktorów, ułożonych pod kątem.
 • Opatentowana przez Televes.
 • Antena zawiera technologię BOSSTech z ulepszonymi charakterystykami elektrycznymi.

Jedyne urządzenie dostosowujące każdą aktywną lub pasywną antenę na rynku w inteligentne urządzenie.

Filtr LTE zewnętrzny (masztowy) Q BOSS firmy Televes.

filtr LTE Q BOSS

wzmacniacz domowy z wbudowanym filtrem LTE

Wzmacniacz domowy z wbudowanym filtrem LTE.

 • Zoptymalizowane dla pasma UHF od kanału 21 do 60.
 • Telezasilanie poprzez sygnał wejściowy.
 • Odrębne zasilanie pozwala na elastyczność montażu instalacji.
 • Po wybraniu poziomu wyjścia za pomocą potencjometru, system automatycznie ustawi odbierany sygnał.

Dystrybucja sygnału a LTE

      Po wdrożeniu usług LTE 800/4G telefonii komórkowej, istnieje możliwość, że sygnał transmisyjny z terminalu komórkowego, tzw. sygnał uplink, wpłynie na pasywną sieć dystrybucyjną. Dlatego też pasywne urządzenia dystrybucyjne zasługują na specjalną uwagę - powinny być elementami perfekcyjnie ekranowanymi, tak by uniknąć przedostania się promieniowania, które pogorszy sygnał telewizyjny.
W tym scenariuszu ekranowanie jest wyjątkowo ważnym parametrem. Televés zaleca użycie systemu połączeń EASY-F aby instalacje były perfekcyjnie przygotowane na przyjęcie LTE 800/4G.

      Certyfikowany kabel koncentryczny

 • Dla wysokiej efektywności ekranowania i małych strat, zaleca się kabel koncentryczny w 100% miedziany, tak jak T100 i T200.
 • Jego efektywność ekranowania przekracza 85dB w paśmie TV, co czyni go bardzo użytecznym, gdy ryzyko zakłóceń LTE 800/4G jest duże.
 • Modernizacja wewnętrznej sieci kablowej w budynkach mieszkalnych może być rozwiązaniem problemów spowodowanych przez sygnały telefonii.
Certyfikowany kabel koncentryczny T - 200
Kabel koncentryczny Televés podlega najbardziej rygorystycznym kontrolom jakości. Potrzeba zapewnienia satysfakcji i pewności instalatorowi wobec sygnałów LTE 800/4G, spowodowały, że Televés certyfikuje wszystkie swoje kable koncentryczne. Kabel koncentryczny posiadający znak Televés to kabel certyfikowany LTE READY.

     Złącza Pro Easy F gwarantują maksymalną jakość połączenia, zapewniając wyjątkowe ekranowanie obecnych w instalacji sygnałów telewizyjnych, ponieważ jego efektywność ekranowania przewyższa wymagania KLASY A.
Brak gwintów oraz części ruchomych ułatwia, przyspiesza i zabezpiecza ich montaż.

 • Bezpieczne połączenie:

Oszczędź czas i koszty instalacji.
Gwarantuje niezawodność
połączenia oraz zapobiega
potrzebę przyszłych zmian.
Spokój i bezpieczeństwo po
dobrze wykonanej pracy.
 • Elektrycznie doskonały:

Produkcja w 100%
zautomatyzowana - gwarancja
jakości.
Całkowite ekranowanie
zabezpieczające przed
zakłóceniami LTE 800/4G.
 • Szybki i prosty montaż:

Pojedynczy wkręt.
Połączenie zawsze widoczne.
Brak gwintowanych części.
Brak części ruchomych.
złącze na kabel koncentryczny wtyk

MRJ Dystrybucja logo small
Realizacja: Dianthus
Dokument wydrukowany ze strony: www.mrjdystrybucja.pl/oferta/lte/